Publicaties

 

Verkrijgbaar bij de boekhandel:

 

voorkant boek ieder kind in z'n eigen kracht

IEDER KIND IN Z'N EIGEN KRACHT
Gedragsuitingen en intuïtief bewustzijn

Ankh - Hermes oktober 2004
ISBN : 90 202 8540 8

Carla Muijsert - van Blitterswijk

De laatste honderd jaar is het menselijk bewustzijn razendsnel geëvolueerd. Hierdoor hebben we voor het eerst in de geschiedenis van de mensheid, te maken met het verschijnsel dat elke nieuwe generatie in een ander tijdperk, en met een ander bewustzijn, geboren wordt. De kinderen van deze tijd zijn geboren in het tijdperk van de spirituele of intuïtieve mens. Hierdoor zijn ze meer intuïtief, zelfbewust en gericht op zelfverwezenlijking dan kinderen uit voorgaande generaties. Ze zijn zich bewust van hun eigen kwaliteiten, volgen hun eigen ontwikkelingsweg en brengen alleen interesse op voor zaken waar ze van binnenuit voor kiezen. De kwaliteiten en gedragsuitingen die kinderen laten zien, horen bij een spiritueel of intuïtief mensbeeld. Volwassenen in hun omgeving, per definitie mensen uit andere tijdperken, begrijpen dit niet altijd. Met alle gevolgen van dien. Een valkuil is, om kinderen met specifieke kwaliteiten en gedragsuitingen te verbijzonderen of, omgekeerd, ze te gaan beschouwen als kinderen met lastig gedrag.

'Ieder kind in z'n eigen kracht' staat vol praktische handvatten. Het helpt om de kinderen van deze tijd beter te begrijpen en ze de begeleiding te geven die ze echt nodig hebben. Het maakt ook duidelijk hoe je op een andere manier kunt kijken naar specifieke kwaliteiten en 'lastige' gedragingen die steeds meer kinderen (en jongeren) laten zien. Denk aan verschijnselen van hoogbegaafdheid, hooggevoeligheid, adhd, autisme, stress en depressie. Tevens nodigt het boek uit tot zelfonderzoek.

Recensies

"Een must voor ouders en alle anderen die de kinderen van deze tijd ter harte gaan"

 

voorkant boek nieuwetijdskinderen

NIEUWETIJDSKINDEREN
Het intuïtieve kind in het gezin, het onderwijs en de hulpverlening

Ankh - Hermes november 2000
ISBN : 90 202 8236 0

Carla Muijsert - van Blitterswijk

De kinderen van deze tijd zijn 'anders'. De kenmerken, eigenschappen en gedragsuitingen die ze laten zien horen bij een spiritueel mensbeeld. In dit boek wordt op een heldere wijze uiteengezet wat dit precies betekent. Het gedrag van kinderen is hierbij als uitgangspunt genomen. We kunnen er niet onderuit, dat steeds meer kinderen met hun uitspraken en handelingen ons iets proberen duidelijk te maken. Spiritualiteit wordt hier heel concreet benaderd; vanuit de ervaringen met kinderen in het dagelijks leven.
De kinderen van vandaag staan op een geheel Eigen Wijze in het leven. Ze maken ons duidelijk dat ze eerder vanuit hun intuïtie dan vanuit een verstandelijk beredeneren leven, dat ze de wereld beschouwen als een groot organisch geheel en dat ze zich heel bewust zijn van zichzelf. Uiteraard is het nodig hier in onze gezinnen, in het onderwijs en in de hulpverlening rekening mee te houden. Doordat dit niet altijd gebeurt komen meer en meer kinderen in de problemen. Intuïtieve kinderen hebben prachtige kwaliteiten, maar deze moeten wel herkend en erkend worden. De meest dwingende eis die ze aan ons stellen is of ze zichzelf mogen zijn. De kinderen van vandaag passen niet altijd in ons maatschappelijk model. Als we dit wel van hen verwachten, zijn daar consequenties aan verbonden. Dit blijkt bijvoorbeeld uit het toenemend aantal kinderen dat in het onderwijs met leer- en gedragsproblemen buiten de boot valt. Het blijkt ook uit het toenemend aantal kinderen dat in de hulpverlening terechtkomt met verschijnselen van dyslexie, van ADHD of van autisme. Vreemd genoeg zien we dus de groep zogenoemde 'probleemkinderen' met de dag groter worden, terwijl we juist zulke mooie kinderen hebben! Wat zij ons laten zien is echter vaak niet meer dan een signaal voor de omgeving. Met dit boek wordt het mogelijk dit signaal beter te begrijpen.
Carla Muijsert is medeoprichtster en bestuurslid van de in 1997 opgerichte Stichting Nieuwetijdskinderen. Ze gebuikt haar ervaringen als moeder, therapeut en woordvoerder van de Stichting om in dit boek op een concrete wijze woorden te geven aan wat veel mensen bij hun kinderen, maar ook in zichzelf, herkennen. Ze geeft duidelijk uitleg over de wijze waarop intuïtieve mensen de wereld ervaren, welke kwaliteiten ze hebben en op welke wijze ze in de problemen kunnen komen. Doordat bij ieder onderdeel voorbeelden uit de dagelijkse praktijk gegeven worden, biedt het veel praktische handvatten om op andere manieren met kinderen om te gaan en is het geschikt voor een heel breed publiek.

 

voorkant boek positief ouderschap

POSITIEF OUDERSCHAP (uitverkocht)
Voor kinderen van deze tijd

Carla Muijsert - van Blitterswijk

In Nederland zijn we gewend om het accent vooral te leggen op wat er mis is met kinderen en op wat er ontbreekt. Positief Ouderschap stelt ouders, onderwijzers en hulpverleners bij uitstek in staat om hier verandering in te brengen en het accent te leggen op wat er wÚl is. De kinderen en jongeren van deze tijd zijn intu´tief en zelfbewust en hebben een sterke behoefte aan zelfverwezenlijking. Wat ze met name nodig hebben is, dat ze worden ondersteund bij het benoemen en ontwikkelen van hun individuele kwaliteiten. Dit boek staat vol praktische adviezen, geeft aan welke kwaliteiten kinderen kunnen hebben en hoe je ze kunt herkennen. Het maakt ook duidelijk welke invloed intu´tief bewustzijn op hun gedrag en ontwikkeling kan hebben, biedt een ander perspectief op gedragingen die steeds meer kinderen en jongeren laten zien en benadrukt het belang van lichaamsbewustzijn.

Recent onderzoek maakt duidelijk, dat onze jeugd sterk be´nvloed wordt door moderne communicatiemiddelen. In dit boek tevens veel aandacht voor dit onderwerp. Met name voor de rol en functie van het internet. Het verschijnsel internet past naadloos bij het bewustzijn van de huidige jeugd en is dan ook niet meer uit hun leven weg te denken. Er is echter een groot risico dat ze verdrinken in grenzeloosheid en het internet gaan gebruiken als middel om uit de dagelijkse realiteit te vluchten. Dit blijkt onder meer uit het sterke toename van het aantal jeugdigen met een internetverslaving. Verbieden, zo is duidelijk geworden, werkt alleen maar averechts. De jeugd is veel meer gebaat bij een goede begeleiding. In dit boek staan allerlei tips die u hierbij goed kunt gebruiken.

OVER DE AUTEUR

Carla Muijsert - van Blitterswijk (1961) is getrouwd met Rob Muijsert en moeder van Jasper (1985), Elise (1986) en Marco (1990). Van 1981 tot 1985 studeerde ze Nederlands Recht aan de Universiteit van Leiden. Daarna volgde een breed scala aan aanvullende opleidingen en had ze van 1991 tot 1999 een eigen praktijk voor regressie- en hypnotherapie.
In 1997 raakte ze betrokken bij de oprichting van de Stichting Nieuwetijdskinderen. Aan deze stichting is ze tot 2006 als bestuurslid, schrijfster en woordvoerder verbonden geweest.
In 2000 richtte ze KernCoach op en in 2010 KernCoach Opleidingen. Vanuit deze bedrijven verzorgt ze lezingen, workshops, trainingen, opleidingen en gastdocentschappen (post HBO).
In 2007 richtte Carla de Stichting WelZijn Kinderen op. Dit is een netwerkorganisatie voor ouders en leerkrachten die coachend, kwaliteitsgericht, oplossingsgericht en handelingsgericht willen omgaan met kinderen en jongeren.
In 2012 start Carla, in samenwerking met Margrete Stoute – Boots van Stichting De Kracht van 8, de KIK opleiding: een tweejarige opleiding tot zelfstandig gevestigde kindercoach.